Onze privacyverklaring

PLNR is leverancier van verschillende diensten/producten, waaronder:

 • PLNR voor online personeelsplanning,HRM administratie, vakantie/verlof registratie
 • Tijdregistratie modules

Wij hebben veiligheid en privacy zeer hoog in het vaandel staan. PLNR heeft speciaal opgeleide medewerkers voor dienstverlening op het gebied van privacy, de AVG en security.

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het belangrijk om te weten welke producten en diensten u bij ons afneemt. Wij koppelen de informatie die we van u hebben om uw vragen, meldingen en klachten, snel en adequaat op te kunnen pakken.

We informeren u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u relevant is. Uw belang staat bij ons voorop!

Wij beloven:

 • Zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. U kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij als organisatie voldoen aan de wetgeving.
 • U te informeren over het gebruik van uw gegevens.
 • Passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk.
 • Uw gegevens nooit door te geven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Wanneer wij vanwege een software integratie uw gegevens delen zorgen wij dat er afspraken gemaakt worden om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Dat u als klant altijd bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren alle keuzes die u maakt op het gebied van uw privacy. U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie, blokkade, dataportabiliteit en het verwijderen van uw gegevens.

Deze privacy verklaring hebben wij opgesteld om u te informeren hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij verwerken, welke maatregelen wij hebben genomen om uw privacy te waarborgen en hoe u daar zelf invloed op kunt uitoefenen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. Wij staan u graag te woord!

Telefonisch
+31(0)88 088 0288
Contactpersonen C. Versteegen & F. Kramer

E-mail
helpdesk@plnr.nl

Post
PLNR
Wegalaan 38A
2132 JC Hoofddorp

Wij verwerken persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden. Dit is mede afhankelijk van de afgesloten diensten:

 • Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan
 • Om uw inschrijving voor onze diensten te verwerken
 • Om uw sollicatie te verwerken
 • Om technische ondersteuning te bieden op onze diensten
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van nieuwsbrieven en/of post.
 • Om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, post of telefonisch

PLNR verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Bij het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u wenst te gebruiken. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • CV
 • E-mailadres
 • Functie
 • Gebruikersnaam
 • Gecodeerde biometrische template
 • Gegevens over uw gebruik van diensten en producten
 • Gegevens over uw afgesloten contracten
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een aanvraag via ons contactformulier
 • Inloggegevens
 • Kaartnummer
 • Klantnummer
 • Log gegevens binnen onze (cloud) applicatie
 • NAW-gegevens
 • Personeelsnummer
 • Telefoonnummer
 • Toegangscode

PLNR zal uw gegevens nooit door geven aan derde partijen, tenzij dat specifiek nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u een software integratie tussen twee pakketten wenst op te zetten.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens altijd met de hoogste beveiliging worden verwerkt. Meer informatie hierover kunt u terugvinden onder het hoofdstuk ‘Beveiligen en Bewaren’.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot deze gegevens is afgeschermd. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen in onze systemen. Wij gebruiken uw gegevens zolang het nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren.

De kantoren en systemen van PLNR zijn streng beveiligd doormiddel van afgesloten kantoren en ruimten.
Alle medewerkers van PLNR hebben een geheimhoudingsplicht
Alle data is opgeslagen in Duitsland in de beveiligde datacenters van Server4You.
En zijn alleen gecertificeerde en gescreende medewerkers in dienst. Onze interne procedures staan borg voor doorlopende checks op security.

TÜV certified zoals ISO 27001

Deze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. De cookies van Google Analytics op deze site hebben als doel het bijhouden van de bezoekersstatistieken, zodat we de website steeds kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken alleen functionele cookies en de data worden geanonimiseerd doorgestuurd naar Google Analytics. Overige bezoekgegevens slaan wij niet op.

Op deze website zijn ook links te vinden naar onze social media accounts zoals Facebook en Twitter. Via deze knoppen plaatsen de social media zelf een cookie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de site van de betreffende social media.

U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

U bepaalt altijd wat er met uw eigen persoonsgegevens gebeurt. Wij respecteren alle keuzes die u maakt op het gebied van privacy. U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie en het verwijderen van uw gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch
+31(0)88 088 0288
Contactpersonen C. Versteegen & F. Kramer

E-mail
helpdesk@plnr.nl

Post
PLNR
Wegalaan 38A
2132 JC Hoofddorp

Om misbruik te voorkomen nemen wij na een verzoek contact met u op om uw identiteit te controleren.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en in onze software worden opgenomen. Het is daarom aan te raden om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 10 april 2018.

Heeft u nog vragen na het lezen van onze privacy verklaring? Of wilt u juist meer weten over de privacy & security maatregelen binnen onze software? Heeft u vragen over biometrie en de AVG?

Bekijk dan de Privacy informatie van onze software of neem een kijkje in ons helpcenter: kc.plnr.nl

Wij informeren u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u relevant is. Uw belang staat bij ons voorop! U kunt altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij staan u graag te woord!

Telefonisch
+31(0)88 088 0288
Contactpersonen C. Versteegen & F. Kramer

E-mail
helpdesk@plnr.nl

Post
PLNR
Wegalaan 38A
2132 JC Hoofddorp