Standenoverzicht

Op het standenoverzicht van de medewerker worden alle afwezigheidsuren, mutatie uren, verlofuren, compensatie uren, PLB-uren, balansuren, OR uren, studiedagen, extra uren, meer uren, jaarlijkse begin saldo’s en actuele standen bijgehouden.

Automatische berekening beginsaldi verlof

De berekening van de jaarlijkse beginsaldo’s kan automatisch plaatsvinden. Deze worden berekend op basis van de geldende CAO, arbeidsvoorwaarden of contractafspraken.

Aan het begin van het jaar kunnen restant saldo’s van het afgelopen jaar worden overgeheveld naar het nieuwe jaar. De restant uren worden bij einde contract automatisch berekend.

Toegankelijk voor werknemer

Medewerkers hebben altijd inzage in het persoonlijke standen overzicht en overzicht in de mutaties van het verleden.